Et inspirerende pædagogisk værk:

Differentiering i klasseværelset
Om at tilgodese alle elevers behov

Carol Ann Tomlinson

Bogens fakta

Bogens forfatter

Carol Ann Tomlinson er professor på Curry School of Education, University of Virginia, og har over 30 års erfaring som eksperimenterende pædagog.

Hun har skrevet en række bøger om emnet undervisningsdifferentiering. Denne er den første, som udsendes på dansk.

Bogens emne

Undervisningsdifferentiering

Børn er forskellige ligesom andre mennesker. Ikke to er ens – ja næppe ét barn er ens: Børn ændrer sig, og ofte endda ganske hurtigt.

Enhver frugtbar undervisning må tage udgangspunkt i dette faktum. Men hvordan gør man?

Denne bog rummer et væld af detaljerede eksempler på, hvorledes undervisningen kan gribes an i heterogene klasser – uden at de langsomme elever hægtes af, eller de hurtige falder i søvn. Her er rig inspiration at hente, også for erfarne lærere.

Hvad skal differentieres, hvordan og hvorfor er bogens ledespørgsmål.

Forsiden

Indholdsfortegnelsen:

1. Hvad er et differentieret klasseværelse?
2. Differentieringens elementer
3. Revurdering af, hvordan vi laver skole – og for hvem
4. Læringsmiljøer, som understøtter differentieret undervisning
5. God instruktion som grundlag for differentieret undervisning
6. Lærere ved arbejdet: Opbygning af differentierede klasser
7. Undervisningsstrategier, som fremmer differentiering
8. Flere undervisningsstrategier, som støtter differentiering
9. Hvordan får lærerne det hele til at fungere?
10. Når pædagogiske ledere søger differentierede klasser

Bogens publikum:

Denne bog henvender sig til pædagoger af mange forskellige slags, lærere, som er interesserede i at udvikle og tilpasse deres undervisning, så et bredt spektrum af elever kan få glæde af den, uanset deres forskellige forudsætninger.

Primært vil bogen dog nok være egnet for lærere (og lærerstuderende) i folkeskolen og i gymnasiet.

Her kan man nyde en smagsprøve.


Forlaget Anholt

Ageren 5

8592 Anholt

Sidst revideret: 29. november 2018